Hybride

Hybride

Een hybride (ook wel eens bastaard genoemd) is een nauwe mengeling van ongelijksoortige dingen. In de biologie wordt dan gesproken over een kruising die het resultaat is van seksuele voortplanting tussen twee verschillende types dieren. Dat is dan ook precies waar we over spreken als we het hebben over een hybride hamster.

Zoals u ook al bij de geschiedenis van de campbelli dwerghamster hebt kunnen lezen, werd de campbelli vroeger gezien als een ondersoort van de russische dwerghamster. Dat was niet voor niets. De gelijkenis tussen deze twee soorten is enorm. Veel mensen kunnen tegenwoordig nog altijd het verschil niet zien. Maar zoveel als ze aan de buitenkant op elkaar lijken, zoveel verschillen ze aan de binnenkant van elkaar. Wetenschappers kwamen er achter dat het DNA van beide soorten veel van elkaar verschilt.

De eigenschappen tussen deze twee soorten die zo verschillen, lijken vooral afkomstig te zijn van de aanpassing van de dieren op hun omgeving. De Russische dwerghamster leeft in een veel kouder gebied dan de Campbelli dwerghamster en heeft hierdoor bijvoorbeeld in de winter beschikking over een wintervacht, iets wat een campbelli niet kent.

De belangrijkste genetische overeenkomst die er voor zorgt dat een kruising tussen deze twee soorten mogelijk is, is dat beide soorten 28 chromosoomparen heeft. Zo'n kruising gaat echter niet zonder gevaren. De campbelli is namelijk iets groter dan de rus. Als je een vrouwtjes rus zou kruisen met een mannetjes campbelli, zal het vrouwtje overlijden. De jongen zijn namelijk te groot en die krijgt ze er tijdens de bevalling niet uit. Als je een kuising dan wel succesvol hebt uitgevoerd, heeft dit nog steeds ernstige gevolgen. Hybride hamsters zijn erg instabiel, zowel in het gedrag/karakter als in het uiterlijk. Hybride hamsters kunnen erg agressief en hyperactief zijn. Iets wat je als fokker toch niet graag wilt fokken.
Let op! Het kruisen van Campbelli's en Russen heeft ernstige gevolgen! Doe dit dus niet!

Kenmerken

De belangrijkste eigenschap hoe je een hybride Campbelli kunt herkennen, is door een te dikke aalstreep en een verdikking van de aalstreep op de kop. Dit zijn eigenschappen van de Rus, die dus niet bij een Campbelli thuis horen. Er zijn nog meer eigenschappen van de Rus die op kunnen treden, maar vaak wat lastiger te zien zijn. Zo kan de oor te klein zijn of er kan een vouw in zitten, de haren kunnen korter zijn en de Campbelli kan meer de grootte van een Rus krijgen. Ben hier dus alert op. Als je Campbelli één of meer van deze eigenschappen heeft, is het geen zuivere Campbelli, maar gaat het om een hybride. En eens een hybride, altijd een hybride. Hoe vaak je een hybride ook terug kruist op een Campbelli, er is nooit meer een zuivere Campbelli van te maken.